INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DO EMBARAZO
O aborto é unha maneira segura e legal que teñen as mulleres para interrumpir un embarazo. Infórmate coa SOGAC.
Podes consultar tamén en
ENDEREZO Rúa Echegaray, 8 36002 / Pontevedra
CONTACTO email: info@sogac.org web: www.sogac.org
Copyright © 2021 SOGAC. Todos os dereitos reservados.
CONDICIÓNS e prazos legais ABORTO farmacolóxico ABORTO cirúrxico MÁIS INFORMACIÓN
Centros autorizados
Sociedade Galega de Contracepción Sociedade Galega de Contracepción
Revista da SOGAC
Acceso profesionais
Publicacións